Udržiavacia terapia

Atopický ekzém má svoje fázy: akútne vzplanutia ekzému sa striedajú s obdobím, kedy je koža zdanlivo bez postihnutia. Ale aj keď sa koža atopických pacientov javí na pohľad normálne, zásadne sa odlišuje od kože zdravých pacientov. Za prvé je bariérová funkcia kože poškodená a atopickí pacienti nesmú zanedbať každodenné premazávanie. Za druhé je možné aj v období bez vzplanutia nájsť v koži zápaly, ktoré nie sú voľným okom pozorovateľné. Niektoré z nich majú tendenciu "narastať" a z nich potom vzniká ďalšie vzplanutie.

Tieto poznatky viedli k zmene pohľadu na spôsob liečby atopického ekzému. Zatiaľčo doteraz sa krátkodobo ošetrovali len akútne vzplanutia ekzému, po novom sa pristupuje k dlhodobej terapii. Nečaká sa, kým drobné, spiace zápaly prerastú do veľkého vzplanutia ale pristupuje sa k ich dlhodobej kontrole. Na postihnuté miesta sa nanáša protizápalová masť menej často (2x týždenne) ale zato dlhodobo a vytrvalo. Odporúča sa vybudovať si návyk - popri každodennom premazávaní nanášať 2x v týžni protizápalovú masť na miesta, kde sa v minulosti vyskytol ekzém. Vedecké štúdie preukázali, že u veľa pacientov s udržiavacou terapiou sa podarilo dosiahnuť citelný progres:

  • výrazne sa oddialil čas do ďalšieho vzplanutia (1,2)
  • znížil sa počet vzplanutí v porovnaní s bežnou (reaktívnou) krátkodobou terapiou (1,2)
  • kvalita života pacientov s udržiavacou terapiou sa citelne zvýšila (1,2,3)

Veľké výhody poskytuje proaktívna terapia pre pacientov s častými vzplanutiami. Pozrite si video o proaktívnej terapii a spýtajte sa na takúto možnosť lirčby svojho lekára.

Použitá literatúra:

  1. Wollenberg A et al. Allergy 2008; 63:742–750.
  2. Thaci D et al., Br J Dermatol 2008, 159: 1348–1356.
  3. Reitamo S et al. J of Dermatol Treatm 2010; 21:34–44.

 

 

Pacientské video o terapii

Užitočné služby pre Vás:

<strong>Proaktive</strong> Therapie

Proaktívna terapia

Koža atopických pacientov sa zásadne sa odlišuje od kože zdravých ľudí. Prečítajte si, na čo si treba dávať pozor.

Dozvedieť sa viac